PRODUCTION CYCLE

MAART-APRIL

HERFS

1. GRONDVOORBEREIDING

DSCF0067.JPG

a. Toetsing van gronde vir aalwurms.
b. Grondvoorbereiding
c. Bemesting
d. Vestiging van dekgewas.

MEI/JUNIE

2. ONDERSTAM MATERIAAL VOORBEREIDING

DSC_0377.JPG

a. Insameling/aflewering vanaf leweransiers.
b. Opknip volgens spesifikasies.
c. Verwydering van ogies.
d. Weking (8 uur in skoon water).
e. Ontsmetting (Kaptan 250 ml/100 l, of Rovral by vroeë materiaal, volgens voorskrif).
f. Koelopberging: Verpak en stoor teen 2 - 4 C

JUNIE/SEPTEMBER

WINTER

4. ENTPROSES

20210621_104431.jpg

Enting vind plaas streng volgens entprogram

a. Verwyder materiaal uit die koelkamer soos benodig, per entkombinasie volgens entprogram.
b. Toediening van hormone (NAA 500ml/20 l water, IBA 500ml/20 water ), op die koppenent van die onderstam.
c. Entmesse word deurlopend ontsmet soos per punt 2 e.
d. Langtong enting word per hand gedoen.
e. Entlas word vas gekram.
f. Parafineer vanaf die bo-punt tot onderkant die entlas met entwas.
g. Verpak in kalluskiste en bedek met saagsels.
h. Onderdompeling van die kis, ongeveer 500 geente stokkiesper kis, in Brassicol oplossing. (Konsentrasie volgens aanbeveling)
i. Geënte stokkies word weggepak in 'n vogbeheerde kalluskamer by temperature vanongeveer 13 - 18 C.
j. Sodra 'n kombinasie klaar geënt is word alle afval materiaal uit die entstoor verwyder alvorens daar begin word met die volgende kombinasie.
k. Herhaal per punte a - j vir die volgende entkombinasie.
l. Kwekeryopgawe vir kontrole doeleindes word ingedien by WVV

SEPTEMBER/NOVEMBER

LENTE

5. UITPLANT VAN GEEËNTE STOKKIES

NA KALLUSVORMING

DSCF0009.JPG

a. Inwerk van dekgewasse in die grond
b. Verwyder stokkies uit die kalluskamer en vervoer na voorbereide grond
c. Plant per entkombinasie in rye (50 x 850 mm), tussen 230 000 en 250 000 stokkies word gevestig per hektaar.
d. Oorgange van kombinasies in ‘n plantry word gehandhaaf met ‘n spasie van 1m.
e. Elke kombinasie word met bord waarop die kombinasie nommer voorkom gemerk aan die begin van die spesifieke kombinasie.
f. Stokkies word opgeërd tot ongeveer een ogie van bo.
g. Die stokkies word in die plantry natgemaak.
h. Vooropkoms onkruiddoder word in plantry toegedien.

DESEMBER/MAART

SOMER

7. SOMER KWEKERY PROGRAM

IMGP0968.JPG

a. Organiese bemesting, 2x, tipies word verrykte hoendermis gebruik.

b. Spesifieke blaarvoeding volgens blaarontledings.

c. Anorganiese bemesting met Nitro–S, 2x net voor besproeiing.

d. Stokkies word oop gemaak tot onderkant die entlas.

e. Onkruidbeheer en besproeiing deurlopend soos nodig.

f. Swambeheer weekliks of 2 keer/week, afhanged van die siektedruk, sien 6 b.g. Verwydering van makwortels en onderstok groenlote per hand word deurlopend gedoen.

h. Die teenwoordigheid van aalwurms word gemonitor deur Nemlab en indien nodig behandel met Cropguard (organies).

i. Tipaksies soos nodig.

j. Voorlopige vat persentasies word geskat vir bemarkings doeleindes.k. Kwekery inspeksies word gedoen deur WVV inspekteurs, dit dek oa. Varieteits egtheid, netheid van die kwkery, siekte beheer, getalle kontrole, die teenwordigheid van witluis en miere, ens.

k. Kwekery inspeksies word gedoen deur WVV inspekteurs, dit dek oa. Varieteits egtheid, netheid van die kewkery, siekte beheer, getalle kontrole, die teenwordigheid van witluis en miere, ens.

APRIL/MEI

HERFS

8.  HERFS PROGRAM

Berg.jpg

a. Die somer program word herhaal ten opsigte

van punte 7 e – h.
b. Herfsinspeksie deur WVV inspekteurs vir o.a. rolblad virus, asook die ander kriteria soos genoem in 7 k.

JULIE/SEPTEMBER

3. BO-MATERIAAL VOORBEREIDING

_DSC0064.JPG

a. Insameling/aflewering vanaf leweransiers.
b. Opknip volgens spesifikasies.
c. Verwydering van ogies.
d. Weking (8 uur in skoon water).
e. Ontsmetting (Kaptan 250 ml/100 l, of Rovral by vroeë materiaal, volgens voorskrif).
f. Koelopberging: Verpak en stoor teen 2 - 4 C

LENTE

6. LENTEKWEKERY PROGRAM

IMG-20210514-WA0000.jpg

a. Onkruidbeheer deurlopend per hand.
b. Swambeheer word weekliks toegepas, ‘n tipiese beheerprogram bestaan uit Mikal-M of Mancozeb/Alliete, toegedien volgens voorskrif.
c. Bemesting word toegedien volgens behoefte soos bepaal deur blaarontledings.
d. Besproei indien nodig

JUNIE

9. UITHAAL VAN STOKKE

20210621_101550.jpg

a. Fisiese uitploeg van stokkies.
b. Klassifiskasie van stokke en entlaste volgens neergelegde standaarde t.o.v wortelontwikkeling, lootgroei en volledige kallus van die entlas.
c. Stokkies word hierna in bondels van 50 gebind, geëtiketeer en ingelê per kombinasie.
d. Winterinspeksie van fisiese standaarde sowel as aantal stokke per bossie word deur die WVV inspekteers gedoen.

Hierna word die sertifisering uitgereik.
e. Lewering aan kliënte vind hierna plaas. Indien die behoefte bestaan by kliente word koelkamer berging (gewas, ontsmet en berg teen 2 – 4°C ) en/of warmwater behandeling (onderdompel stokkies in water teen 50 °C vir 30 minute) toegepas