SPUIT PROGRAM

1. Op 2-blaar stadium word blaarvoeding (Kelpak 10ml/20l) en ‘n insekdoder (Endoflo 125ml/100l) met rugsakpompe toegedien.
 

2. 2 weke later weer Kelpak met Diathane (200g/100l) vir donskimmel.
 

3. Herhaal Kelpak en Diathane 2 weke later. Indien druk hoog spuit weekliks.
 

4. Vanaf 100 mm lootlengte begin weeklikse spuitprogram van Aliette 120g/100l en Diathane 200g/100l regdeur.
 

5. Waar donsskimmel voorkom of as die druk hoog raak word Acrobat 200g/110l op ‘n 7 dag interval gespuit.
 

6. Gedurende Desember word 2 Blaarvoedings Maxi Marinure 2.5l/ha en Metalosate 750ml/ha op 2 weke interval gespuit.
 

7. Indien probleme voorkom word blaarmonsters geneem om regstellende stappe te neem.
 

8. Vir Witroes word Olymp 50ml/100l 2 maal op 2 weke interval en Kumulus WG 300g/100l 2 maal op alternatiewe 2 weke gedurende Januarie gespuit.
 

9. In Februarie word Megapot 750ml/ha om te help met rypmaak van hout.
 

10. Vanaf middel Februarie word donsskimmel middels vervang met Koperoksiechloried 300g/l vir ryphout en groei inhibering.

SPRAYING.jpg